Wood Burning ศิลปะการวาดลวดลายลงบนไม้

Wood Burning การ สร้างภาพบนผืนไม้ มีหลายวิธี การแกะสลักโดยใช้ความร้อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งในต่างประเทศนิยมกันมาก และมีมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ เลเชอร์ เข้ามาช่วยแต่งเติมผลงาน แต่ในประเทศไทย ก็มีให้เห็นบ้าง แต่วิธีการดั้งเดิมโดยใช้ปากการ้อน ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนัก ชิ้นงานของหลายท่านที่พบเห็นก็จากการทำเป็นงานอดิเรก และภาพข้างบนก็เป็นตัวอย่างจากเครื่องเลเชอร์
ภาพผู้ชายเผ่าอินเดีแดง จากการเติมแต่ง จากโปรแกรม Photoshop แล้วทำการสแกนภาพใหม่ เพื่อให้ได้ ความละเอียดสูงขึ้น เปลี่ยนฟอร์แมทเป็น เวคเตอร์ แล้วทำการยิงเลเชอร์ผ่านโปรแกรม Corel draw
รูปภาพจาก Bill & Masayo Bastian

btemplates