Wood Burning samples

Dot Shading Techniques

การวาดลวดลายโดยใช้เทคนิคนี้ จะทำให้ภาพดูนุ่มนวล สบายตา มีน้ำหนัก หรือดูฟูขึ้น ดังนั้นเทคนิคนี้ จึงเหมาะกับภาพแนวธรรมชาติ การ์ตูน สัตว์ ขนสัตว์ เงาของดวงจันทร์หรือของดวงอาทิตย์ เป็นต้น

ใช้ปากกาหัวแหลมหรือหัวมน กดปากกาลงบนไม้ให้เป็นจุดสม่ำเสมอกัน กำหนดขอบเขตของจุดบนลวดลายไว้ก่อน การกดจุดควรเริ่มจากกดจุดน้อย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มให้มากขึ้นตามต้องการ บริเวณที่ต้องการความเข้มมากให้กดจุดถี่ ๆ ส่วนที่ต้องการความสว่างมากกว่าให้กดจุดห่าง ๆ นอกจากนี้ น้ำหนักมือและเวลาในการกดจุดแต่ละจุดควรสม่ำเสมอกัน เพื่อให้จุดมีความเข้มใกล้เคียงกัน จะได้ภาพดูกลมกลืนต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน

Tip Shading Techniques
ใช้ในการวาดลวดลายบนพื้นที่แคบ ๆ เล็ก ๆ ผลที่ได้คล้ายกับการทำเงา และระบายพื้น

ใช้สันปากกาหัวแบนระบายไปตามพื้นที่แคบ ๆ เพื่อเพิ่มความละเอียดของลายเส้นหลักที่ทำไว้แล้ว โดนแซะซอนไปตามลวดลายที่วาดไว้ จะทำยากกว่าพื้นที่กว้าง ต้องระวังไม่ให้ปลายปากกาไปทำให้ลายหลักเสีย หรือถูกเผาไหม้ไปด้วย ถ้าต้องการความเข้มมาก ให้ใช้ปากกาจี้แช่เป็นจุด ๆ จนเกิดรอยไหม้เฉพาะส่วน แล้วใช้สันปากการะบายเงาต่อเนื่องกันไปให้เต็มพื้นที่ เทคนิคนี้ยังใช้ทำวงกลมระบายส่วนที่มืดได้ด้วย เช่น ระบายผม ลักษณะของภาพจะอ่อน-เข้มต่างกันอย่างชัดเจน

Line Shading Techniques

ใช้วาดภาพที่มีลักษณะเป็นเส้นโดยเฉพาะเส้นตรง เพื่อให้ภาพละเอียดสวยงามขึ้น มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเทคนิคอื่น ๆ

ใช้ส่วนแหลมสุดของปากกาหัวแบน ลากเส้นเข้าหาตัวผู้เขียนทีละเส้น ๆ เรียงกันไป น้ำหนักมือและเวลาในการลากควรสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ลายเส้นที่นุ่มนวลเท่า ๆ กัน หากต้องการเส้นหนาชี้นให้ใช้สันปากกาแทน หรือใช้ปลายปากกากดทำเส้นเริ่มต้น แล้วดึงเข้าหาตัวดดยใช้สันปากกา จะได้เส้นที่มีน้ำหนักอ่อน เข้มไม่เท่ากัน ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป อย่างเช่น การวาดเส้นรัศมีเป็นต้น เทคนิคนี้หากวาดเส้นถี่มากจะทำให้เกิดความเข้มมาก แต่ถ้าเส้นถี่น้อย จะทำให้ดูอ่อนบางลง

btemplates