Wood Burning samples I

Fine Point Techniques
เส้นตรงและเส้นโค้งถือเป็นลายพื้นฐานในการวาด ที่นำไปสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้มากมาย
จับปากกาเอียง 45 องศา และลากปากกาเข้าหาตัวเสมอ ใช้สันปากกาในการลากเส้น เส้นและลวดลายต่าง ๆ เกิดจากความร้อนเผาไหม้พื้นผิวไม้ ไม่ได้เกิดจากการกดน้ำหนักลงบนพื้นผิวไม้ ดังนั้นถ้าต้องการลายเส้นที่มีสีเข้ม หรือน้ำหนักมาก ให้ลากปากกาช้า ๆ ถ้าต้องการลายเส้นที่มีสีอ่อน หรือมีน้ำหนักเบา ให้ลากปากกาเร็ว ๆ และถ้าต้องการลายที่ดำชัดเป็นส่วน ๆ ให้ใช้ปากกาจี้นาน ๆ หรือฝนไปมาหลายครั้งลวดลายที่โค้งไปมาสามารถขยับ หรือเคลื่อนชิ้นไม้แทนการขยับปากกา หรือมือของผู้ใช้
Soft Point Techniques
เหมาะสำหรับวาดเส้นที่ต้องการความอ่อนช้อย นุ่มนวล เช่น เส้นขอบ ลายพื้น เส้นโค้ง เส้นหยัก วงกลมวงเล็ก ๆ หรือลายเส้นรูปตัว C
จับปากกาให้ตั้งขึ้นกว่าการเขียนเส้นตรงเล็กน้อย ให้ปลายปากกาส่วนที่แหลมสุดสัมผัสกับพื้นผิวไม้ อย่าลืมฝนเขม่าดำที่จับตรงหัวปากกาออกให้หมดก่อน อย่ากดหัวปากกา ควรลากช้า ๆ ให้เกิดลวดลายจากการเผาไหม้
การทำวงกลมเล็ก ๆ ใช้วิธีเขียนตัว C แล้วตามด้วย ตัว C กลับข้าง ...ขณะทำลวดลายสามารถขยับ หรือเคลื่อนชิ้นไม้แทนการขยับปากกา หรือมือของผู้ใช้

Bold Point Techniques
ใช้วาดเส้นเส้นกรอบ ขอบภาพ หรือเส้นที่ลึกดำเข้ม เพื่อเน้นความคมชัด ทำได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง และภาพลายเส้นขาว-ดำที่ไม่ต้องการระบายสีเพิ่มเติม
จับปากกาให้เอียง 45 องศา ใช้สันปากกาหัวแบนลากลงบนลายช้า ๆ พร้อมกับกดน้ำหนักลงบนเนื้อไม้เพื่อเพิ่มความลึกชัดและความเข้ม บังคับปากกาให้เคลื่อนไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องตามลวดลายที่ลงไว้แล้ว เทคนิคนี้ใช้เวลามากกว่าเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากต้องใช้ปากกาเผาไหม้นาน ๆ เพราะต้องการให้เข้มมาก
Side Shading Techniques
การทำเงา และระบายพื้นที่ในภาพ จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ภาพดูมีมิติสมจริงขึ้น
ใช้สันปากกาหัวแบนลากไปมาจนเกิดรอยไหม้ โดยเอียงปากกาไปทางขวา และซ้ายกลับไปกลับมา จับปากกาเบา ๆ ไม่ต้องดกน้ำหนักลงไป ให้สันปากกาเผาไหม้จนเกิดรอยไหม้เป็นพื้นที่กว้าง สำหรับไม้เนื้ออ่อนจะเกิดเงาได้ง่าย ถ้ากดแรงไปจะทำให้ไม้เกิดรอยไหม้ดำมาก แต่หากต้องการให้ภาพเข้มจัด อาจจะกดปากกาให้แรงขึ้นและทำช้า ๆ ไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะขาม ไม้สัก ฯลฯ ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ จุดสำคัญของเทคนิคคือ ต้องใช้แรงกดเท่า ๆ กันในการเตลื่อนปากกาไปมา จะทำให้เกิดลายที่นุ่มนวลสม่ำเสมอมากกว่าการทำ ๆ หยุด ๆ หรือกดบ้าง หยุดบ้าง


btemplates