FINGER GUARD

รายละเอียดสินค้า
ขอแนะนำ ช่างไม้แกะสลัก ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน การแกะสลักไม้ ซึ่งมีความสะดวกสบาย อาจจะไม่ถนัดในช่วงแรกๆ แต่เป็นหลักประกันชั้นดีให้กับนิ้วมือของช่างแกะสลักไม้

สินค้าจาก amazon.com

btemplates