Carving for Kids: บทเรียนการเริ่มในงานแกะสลักไม้สำหรับเด็ก

ศิลปะในงานแกะสลักไม้ ที่เรียบง่ายและ สวยงามของ การแกะสลักไม้ เป็นที่ เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัย ในการแนะนำบทเรียน และบล็อกไม้ เครื่องมือที่ใช้ไม่กี่อย่าง และแรงบันดาลใจ โครงการ คอลเลกชันนี้จะเหมาะ กับการสร้างทักษะที่ใช้ในการทำงานร่วมกับงานไม้

ควรคำนึงถึงความปลอดภัย และการดูแลใกล้ชิดกับเด็ก และให้คำปนรึกษาก็จะสามารถที่จะดำเนินการ ออกแบบ ที่เหมาะสมกับวัยด้วยตัวเอง

โครงการ จัดลำดับ การแกะสลักไม้ จะได้ตราประทับ ชื่อ สำหรับช่างไม้ ที่อายุน้อยที่สุด เพื่อแกะสลัก ในโครงการต่างๆ หนังสือเล่มนี้ยัง สัมผัสกับ คอมพิวเตอร์ช่วยทำรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กทุกวัย เผชิญกับความท้าทายในการเรียนรู้ และวิธีการสอนของเด็กแต่ละกลุ่มอายุ จากประถมจนถึงมัธยม ด้วยผลอย่างรวดเร็ว และสร้างทักษะการสะสม , การเรียนรู้ที่จะแกะสลักในงานต่างๆ

สินค้าจาก amazon.com

btemplates