ข้อควรระวังเมื่อใช้ปากกาความร้อน

 1. ควรเช็ดมือ และเท้าให้แห้งก่อนทำงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันไฟดูด
 2. สถานที่ ควรโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่มีสิ่งของกีดขวาง
 3. เมื่อพักการใช้งานทุกครั้ง ควรวางปากกาไว้ที่พักหัวปากกา เพื่อไม่ให้หัวปากกาสัมผัสกับโตะทำงาน หรือวัสดุอื่น ซึ่งอาจจะติดไฟได้
 4. ระวังอย่าให้ปากกาชื้น หรือเปียกน้ำ เพราะอาจเกิดไฟดูดได้
 5. ห้ามล้างปากกาด้วยน้ำเด็ดขาด ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด
 6. ระวังอย่าให้ปากกาตก เพราะหัวปากกาอาจคด หรือหักได้
 7. ควรให้สายไฟอยู่ด้านนอกของมือผู้ใช้เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้หัวปากกาที่ร้อนจัดสัมผัสกับสายไฟของปากกา
 8. ไม่ควรให้หัวปากกาสัมผัสกับพื้นผิวอื่นนอกเหนือจากไม้ ดดยเพาะวัสดุที่ติดไฟง่าย
 9. หากจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหัวปากกาในขณะที่หัวปากกายังร้อนอยู่ ให้ใช้คีมปากแบนคีบหัวปากกา
 10. ขณะทำงานให้จับเฉพาะด้ามปากกาซึ่งเป็นฉนวนเท่านั้น ห้ามจับส่วนที่เป็นโลหะเด็ดขาด
 11. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้ปากกาความร้อน เพราะอารเกิดอุบัติเหตุ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
 12. ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
 13. พึงระลึก ปลอดภัยไว้ก่อน

btemplates