ศิลปะลายรดน้ำ

ศิลปะลายรดน้ำ
ประพันธ์โดย สนั่น รัตนะ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749024621
สำนักพิมพ์: สิปประ

เรื่องย่อ
ศิลปะลายรดน้ำ เป็นศิลปะประจำชาติไทยมาช้านาน มีการถ่ายทอดวิวัฒนาการมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน น่าเสียดายที่ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงหลายปีนี้ มีส่วนทำให้ศิลปะไทยถูกลืมเลือนและทอดทิ้ง รวมทั้งศิลปะลายรดน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในงานศิลปะไทยที่มีคุณค่าก็กำลังจะถูกลืมไปด้วยเช่นกัน หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อนุชนรุ่นหลังที่ต้องการศึกษาค้นคว้า หรือฝึกฝนการทำจิตรกรรมไทยลายรดน้ำ เพื่อการอนุรักษ์หรือพัฒนาไปประกอบอาชีพได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตลอดกรรมวิธี

btemplates