เทคนิค การเคลือบลวดลาย


การเคลือบลวดลายบนเนื้อไม้เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ชิ้นงานโดดเด่นขึ้น ช่วยรักษาคุณภาพของลวดลายที่วาดไว้ อีกทั้งยังรักษาเนื้อไม้ให้คงทนยาวนาน เหมาะกับการใช้งาน ไม่ว่าจะนำชิ้นงานนั้นไปเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นเครื่องใช้ในบ้านก้ตาม

การเคลือบลวดลายทำได้หลายวิธี ดังนี้

    เคลือบด้วยอะคริลิกแล็กเกอร์
    เคลือด้วยแล้กเกอร์แบบสเปรย์
    เคลือบด้วยสีย้อมไม้
    เคลือบด้วยเซลแล้ก
    เคลือบด้วยวานิช
    เคลือบด้วยยูรีเทน
    เคลือบด้วยเรซิ่น
    เคลือบด้วยน้ำมันกันเชื้อรา
    เคลือบด้วยสีกากเพชร


btemplates