ขั้นตอน การระบายสี

การระบายสี เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงาม การระบายวิธีที่ 1

  • หลังจากวาดลวดลายหลักด้วยปากกาความร้อนแล้ว ควรลบเส้นลอกลายเดิมออกให้หมดก่อนลงสี
  • ระบายสีอ่อน ๆ ก่อนเพื่อทดสอบ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้สีใด ให้ระบายลงในแบบลายร่างที่ใช้ลอกลงบนชิ้นงาน เพื่อดูว่าสีที่เลือกใช้นั้นสวยงามเหมาะสมอย่างที่คิดไว้หรือไม่ ถ้าแน่ใจแล้วว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ค่อยระบายสีลงบนเนื้อไม้ โดยเริ่มจากสีอ่อนไล่ไปหาสีเข้ม
  • ใช้ปากกาความร้อนวาดลวดลายเพิ่มเติม เก้บรายละเอียดให้ครบถ้วน
  • หลังลงสีเรียบร้อยแล้ว จะวาดลายเส้นเพิ่มก้ได้ แต่ไม่ค่อยดีนัก เพราะจะทำให้เกิดเขม่าจับตรงปลายปากกา
การระบายวิธีที่ 2
  • ใช้ดินสอดำร่างลวดลายที่ต้องการลงบนไม้ให้สมบูรณ์
  • ลงสีครั้งที่ 1 เป็นสีอ่อนและสีกลาง
  • ลงลวดลายด้วยปากกาความร้อนตามรอยดินสอที่วาดไว้ โดยวาดเส้นหลัก ๆ ก่อนแล้วค่อยลงเส้นรายละเอียดทีหลัง
  • ลงสีครั้งที่ 2 ให้เป็นสีเข้มเพื่อเน้นแสงเงา และความคมชัดของภาพ แต่ไม่ควรระบายสีทับเส้นที่วาดด้วยปากกาความร้อนไว้แล้ว

btemplates