ขั้นตอน การวาดลวดลาย

  • เลือกแบบลายที่จะทำโดยวาดบนกระดาษเปล่า หรือลอกลายสำเร็จบนกระดาษลอกลายที่เตรียมไว้
  • จัดวางตำแหน่งของลวดลายลงบนวัสดุที่จะวาดคร่าวๆ ให้พอดีกับชิ้นงาน ดูว่าต้องลด หรือเพิ่มส่วนไหนอีกบ้าง
  • ลอกลายลงบนพื้นผิววัสดุที่จะวาด โดยใช้กระดาษคาร์บอนซ้อนด้านล่างแผ่นลาย แล้วติดเทปยึดบนวัสดุเพื่อกันไม่ให้ลายเคลื่อนที่ ลอกลายด้วยปากกาลูกลื่น หรือสีที่แตกต่างจากลายเส้นเดิม เพื่อให้เห้นชัดเจนว่าลอกส่วนใดไปบ้างแล้ว ลายที่ลอกจะติดบนเนื้อไม้ที่อยู่ด้านล่าง
  • ทดสอบความร้อนของปากกาบนเศษไม้ก่อนลงมือจริง
  • วาดลวดลายโดยใช้ปากกาความร้อน เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ เริ่มจากวาดลายเส้นหลักทั้งหมดก่อน
  • เมื่อเกิดเขม่าที่ปลายปากกา ให้ฝนออกโดยกลิ้งเบา ๆ ที่กระดาษทราย
  • แรเงา หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ ตกแต่งให้ทั่วลาย
  • ระบายสีอ่อน ๆ ให้ทั่วภาพ หรือเฉาะส่วนที่ต้องการ โดยเลือกใช้สีที่เข้ากับลาย
  • ใช้ปากกาความร้อนวาดซ้ำในส่วนที่ต้องการเน้นความคมชัด ลงแสงเงาต่าง ๆ หรือระบายสีเพิ่มเติม
  • เคลือบน้ำมันซักเงา หรือแล็กเกอร์เพื่อรักษาลวดลาย และเนื้อไม้ให้คงทนสวยงาม

btemplates