ข้อแนะนำจากช่างไม้แกะสลัก

Tips for Wood Carving Carpenter
ช่างแกะสลักหลายคน อาจจะมีคำถามว่าพวกเขาจะพัฒนางานอย่างไร ก็ไม่มีอะไรมาก จงเป็นตัวของตัวเอง

   - การแกะสลักงานไม้ภายใต้ความเป็นตัวของคุณเอง หาเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วงานจะออกมาดี ช่างแกะสลักหลายคนทำงานเกินความสามารถของตนเอง บางครั้งทำให้ท้อและผลงานออกมาไม่ดีพอสมควร ถึงแม้จะมีรายได้จากผลงาน การทำในสิ่งที่ตนเองเข้าใจและสามารถใช้ความสามารถได้เต็มที่จะดีกว่า ผลงานจะสะท้อนอารมณ์ศิลปินของช่างแกะสลักออกมา ทำงานไปตามแนวทางของคุณเอง อย่างช้า ๆ และมีจุดมุ่งหมาย ถ้าคุณไม่ให้ใจกับงาน 100 เปอร์เซ็นต์ คุณก็จะเสียชิ้นไม้ และเวลาไป (กุ๊กที่โรงแรมก็ไม่ได้ทำอาหารอร่อยไปเสียทุกอย่าง ทุกคนก็มีแนวในการทำอาหารที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีที่สุด นั่นก็คือจุดขาย คือการสร้างเอกลักษณืให้แก่ตนเอง)
  -  ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับหนังสือที่คุณหาซื้อ มา เวลาที่คุณซื้อหนังสืองานแกะสลักไม้มาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเอง และหารูปแบบใหม่รวมทั้งทิป และข้อมูลจากผู้เขียนหนังสือ ซึ่งก็คือครู อาจารย์ที่ทำงานด้านแกะสลักมานานและถ่ยทอดความรู้ และประสบการณ์ลงไปเป็นตัวหนังสือ ก็ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจให้ละเอียด รวมทั้ศึกษารูปภาพ และลองปฎิบัติตาม
  -  ใช้เวลาของคุณให้มีค่า และลืมเครื่องจักรที่จะอำนวยความสะดวกให้งานคุณเสร็จเร็วขึ้น อย่าลืมว่างานที่คุณกำลังทำอยู่เป็นงานเฉพาะ วัตถุที่มีเอกลักษณ์ศิลป์ (You have to get it right, and to get it right you have to take your time.)
  -  เลือกชิ้นไม้ที่ดีที่สุด ทุกครั้งที่มีโอกาสเลือก ปราศจากตาไม้ และรอยแผลในเนื้อไม้ ซึ่งการจะแกะสลักไม้ให้สวยงาม ก็จะไม่ยากเกินไป และความสวยงามของไม้ ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้รังสรรค์ในเวลานั้น
  -  การลับคมมีด ผลงานจะออกมาดี มีดแกะสลักต้องคม ดั่งมีดปอกผลไม้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องลับคมแบบสายพาน หรือการลับคมโดยใช้ oilstone

photo: www.earthhealing.info

btemplates