ส่วนประกอบของปากกาความร้อน

ส่วนประกอบของปากกาความร้อน
 • อุปกรณ์ ปรับอุณหภูมิ ควบคุมความร้อน สามารถปรับอุณหภูมิได้ 2000 ฟาเรนไฮนต์ ภายใน 8 วินาที
 • หัวปากกา ขนาดต่าง ๆ ภายในมีเกลียวสำหรับต่อกับหัวปากกา
 • ที่วางปากกาความร้อน ทำจากโลหะ เมื่อจะพักการใช้งาน
 • ตัวปากกา
หัวปากามีหลายชนิดและวิธีใช้ที่แตกต่างกัน
 1. ปากกาหัวแบน (Universal Point)
  หัวปากกาชนิดนี้เหมาสำหรับการลากเส้นตรงเล็ก ๆ บาง ๆ ส่วนแหลมสุดของปลายปากกาใช้ทำจุดกลมเล้ก หรือจุดสามเหลี่ยม สันของปลายปากกาใช้ลากเส้นตรงหนาทึบ และเน้นเส้นโค้งให้คมชัด ส่วนด้านข้างของหัวปากกาเหมาะสำหรับแรเงาหรือระบายพื้น
 2. ปากกาหัวมน (Flow Point, Mini Flow Point)
  หัวปากกาชนิดนี้เหมาะสำหรับวาดเส้นที่มีลักษณะ อ่อนช้อยนุ่มนวล เช่น เส้นโค้ง เส้นรัศมี เส้นเคลื่อนไหว และการทำเทคนิคลายจุด โดยการใช้ปลายปากกากลิ้งไปรอบ ๆ จนเกิดรอยไหม้กว้าง หรือลึกตามต้องการ ซึ่งจะทำให้ได้ลวดลายที่มีพื้นผิวสวยงาม
 3. ปากกาแรเงา (Shading point)
  หัวปากกาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเกรียงสำหรับเขียนภาพ คือเป็นแผ่นแบนปลายรีแหลม เหมาะสำหรับแรเงา โดยนาบส่วนที่เป้นแผ่นแบนเรียบนั้นลงไปบนพื้นไม้ แล้วลากไปมาจนเกิดเป็นแสงเงาขึ้น ถ้าต้องการแสงเงาอ่อน ๆ ให้ลากปากกาไปมาเร็ว ๆ เหมือนการระบายสีบาง ๆ แต่ถ้าต้องการเงาเข้มให้ลากปากกาซ้ำไปซ้ำมาช้า ๆ สามารถใช้ร่วมกับหัวปากกาชนิดอื่น ๆ ได้ การทำเส้นโค้ง โดยเอียงปากกาขึ้น 45 องศา แล้วใช้เส้นโค้งด้านข้างปากกาทำลวดลาย ส่วนปลายแหลมของหัวปากกาใช้เขียนเส้นเล็กละเอียด
  เนื่องจากหัวปากกาชนิดนี้ใช้สำหรับแรเงา ความร้อนจึงน้อยกว่าปากกาหัวแบน เส้นที่ได้จึงเป็นเส้นอ่อนบาง
 4. ปากาหัวแหลม (Cone Point)
  หัวปากกาชนิดนี้เป็นรูปกรวยแหลมเหมือนปลายดินสอ หรือหัวปากกาทั่วไป มีขนาดค่อนข้างเล็ก ใช้สะดวก เหมาะสำหรับการเขียนตัวอักษร วาดเส้นทุกประเภท ทำจุดไข่ปลา ทำลายจุด วาดเส้นอิสระ
  การใช้ปากกาหัวแหลมต้อวระวังการฝนเขม่าดำ ออกจากหัวปากกา โดยการกลิ้งหัวปากกาไปรอบ ๆ และอย่าลืมลากปากกาเข้าหาตัวทุกครั้งที่ลากเส้น

btemplates