เทคนิคการตกแต่งสี

 These oil color pencils are semi-opaque, so the woodgrain can still be seen through a veil of rich color.

   Oil color pencils are a simple, quick, clean alternative to painting or stenciling on wood. This makes them an ideal medium for the beginner or advanced artisan.

   การให้สี หรือการระบายสี เป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นเดียวกับการวาดลวดลายลงบนชิ้นไม้ เพราะจะช่วยเสริมลวดลายให้สวยงามเด่นสะดุดตามากกว่ารอยไม้อย่างเดียว โดยเฉพาะชิ้นงานใหญ่ ๆ เช่น ภาพการ์ตูน หรือภาพเลียนแบบธรรมชาติ การเลือกเทคนิคลงสีอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยเสริมผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น

   สีที่เหมาะจะระบายลงบนลวดลายซึ่งวาดด้วยปากกาความร้อนมากที่สุด คือ ดินสอสีน้ำมัน ซึ่งเป็นสีน้ำมันที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว

    -ระบายสีทับกันไปมาได้ โดยสีจะผสมกันเอง ทำให้เกิดสีสันที่กลมกลืนสวยงาม
    -มีประกายสีชัดเจน นุ่มนวล ติดทนนานบนเนื้อไม้
    -เคลือบเงาได้โดยความเข้มของสีไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนสีไม้ธรรมดาทั่วไป
    -ติดทนนานไม่เลาะเทอะหรือหลุดลอกง่าย
    -สามารถลบสีที่ไม่ต้องการออกได้ด้วยยางลบดินสอ
    -ไม่เป็นพิษ หรือทำลายสิ่งแวดล้อม

btemplates