การลบลวดลายที่ไม่ต้องการ

การลบลวดลายที่ไม่ต้องการ

   - ลวดลายที่วาดด้วยดินสอ ให้ลบออกด้วยยางลบดินสอชนิดอ่อน
   - ลวดลายที่เกิดจากการลอกลายด้วยกระดาษคาร์บอน ให้ลบออกด้วยยางลบหมึกชนิดแท่งแข็ง
   - ลวดลายที่เกิดจากการวาดด้วยปากกาความร้อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 0
   - ลวดลายที่ระบายด้วยดินสอสีน้ำมัน ให้ลบออกด้วยยางลบดินสอชนิดอ่อน
   - ลวดลายที่ระบายด้วยสีน้ำมันชนิดน้ำ ให้ลบออกด้วยน้ำมันสน ถ้าสียังไม่แห้งให้ลบออกด้วยทินเนอร์ แต่ถ้าสีแห้งแล้วลบออกไม่ได้ ต้องทาสีใหม่ทับ
   - ลวดลายที่ระบายสีด้วยสีอะคริลิก ให้เช้ดออกด้วยกระดาษทิชชู่ในขณะที่สียังไม่แห้ง
   - ลวดลายที่เคลือบเงาแล้วไม่ควรลบ เพราะจะทำให้เนื้อไม้ และลวดลายเสีย แต่ถ้าต้องการลบจริง ๆ ให้ขัดออกด้วยกระดาษทรายเบอร์ 0

btemplates