ศิลปะการปิดทอง

ศิลปะการปิดทอง
ผู้แต่ง : เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, บก.
รายละเอียดหนังสือ
จำนวน : 96 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 210 x 290 x 6 มม.
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดของปก : ปกอ่อน
เดือน/ปี ที่พิมพ์ : --/2007

สารบัญ
- ความเป็นมาของลายรดน้ำ
- ตู้ลายรดน้ำรูปแบบต่างๆ
- การกำหนดอายุและลวดลายของตู้ลายรดน้ำ
- หีบพระธรรม
- กรรมวิธีในการสร้างลายรดน้ำ
- พรรณไม้ที่ใช้ในงานลายรดน้ำปิดทอง
- ศิลปะลายรดน้ำวัดตะกาดเง้า
- ศิลปาชีพประเทศกัมพูชา
- มัณฑเลเมืองแห่งวัฒนธรรม
- การเขียนลายกำมะลอ โดย อาจารย์บัณฑิต อินทร์คง
ฯลฯ

เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือศิลปะการปิดทองเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อประกอบการศึกษาวิธีการการสร้างลายรดน้ำด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ กัน ทั้งแบบพื้นฐานตามอย่างโบราณ จนกระทั่งวิธีการนำเสนอเทคนิคในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งศิลปะด้านจิตรกรรมไทยประเภทลวดลายไทย ที่มีมาในสมัยโบราณซึ่งยิ่งใหญ่วิจิตรอลังการเป็นที่สุด และเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องลายรดล้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา

ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วยรูปภาพ ที่เป็นภาพผลงานฝีมือช่างลายรดน้ำในยุคสมัยต่าง ๆ กันนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ซึ่งผลงานลายรดน้ำเหล่านี้ช่างในยุคหลังยกย่องให้เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเรียกกันต่อมาว่าฝีมือชั้นครู

(บางส่วนจากคำนำ)

btemplates