ดูแลปากกาความร้อน

การตรวจสอบ และดูแลปากกาความร้อน
  1. ตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ปากกาความร้อน บ้านเราใช้ไฟฟ้า โดยมีแรงดันไฟฟ้า 220 V หากอุปกรณ์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 110 V ควรต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  2. ตรวจสอบหัวปากกา หลวมหรือแน่นดีแล้วหรือยัง
  3. เลือกใช้หัวปากกาความร้อน ให้เหมาะกับงาน และลวดลายที่ใช้
  4. ก่อนใช้งานควรเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่ต้องการ
  5. ถ้าใช้ปลั๊กพ่วง ควรเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน แบบม้วนเป็นขดที่ขายตามห้างสรรพสินค้า ไม่เหมาะกับงานนี้ เพราะเราต้องใช้เวลาทำงานนาน และอุปกรณ์ปากกาความร้อนใช้กระแสไฟฟ้าสูง
  6. ขณะใช้งานหัว ปากกาจะมีเขม่าดำจับ ให้ฝนหัวปากกากับวัสดุที่ผลิตมาจากโรงงาน ถ้าไม่มีก็ใข้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด และระวังจากการสึกของหัวปากกา
  7. หากใช้เวลานานติดต่อกัน 4-5 ชั่วโมง ควรพักการใช้งานสักครู่
  8. ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน และทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเก็บในที่ปลอดภัย
  9. หลังการใช้งาน ให้เช็ดทำความสะอาดหัวปากกาด้วยผ้าแห้ง ห้ามใช้ผ้าเปียก

btemplates