ศิลปการวาดลวดลายด้วย ปากกาความร้อน บนไม้

ศิลปการวาดลวดลายด้วย ปากกาความร้อน บนไม้ (wood burning)
เป็นงานที่ใช้ความร้อนเผาเนื้อไม้ให้เกิดเป็นลวดลาย เป็นที่นิยม กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เป็นงานศิลปอันทรงคุณค่า สวยงาม สามารถสร้างผลงานให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และ ประยุกต์ลวดลายได้ตาม ศิลปวัฒนธรรมของเรา
ความลับ ของการสลักลวดลายด้วยความร้อน ในงาน wood burning คือการใช้เครื่องมือ ปากกาความร้อนวาดหรือขีดเขียนลงไปในชิ้นงานไม้ ให้ได้ความเร็วและน้ำหนักอย่างพอเหมาะ ไม่ใช่อาศัยแต่การกดหัวปากกาความร้อนไปเผาไหม้เนื้อไม้
การเคลื่อนไหวอย่างเบามือและรวดเร็วจะสร้างเส้นเล็ก อ่อนไหวดั่งปลายยอดหญ้า และการเคลื่อนไหว อย่างช้าๆ จะทำให้เกิด มิติ เส้นลึก เป็นเงา

btemplates