บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง

Ban roi an phan yang
Chiang Mai museums and galleries

Since Chaing Mai is also a handicraft centre, there are several galleries displaying contemporary pottery, Woodcarving, antiques, and Lanna Art. With more than 800 years of history encompassing Lanna culture, there is plenty to see in Chiang Mai museums.

บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ 3 กม.
บ้านป่าแงะ หมู่4 ต.หารแก้ว อ.หางดง
ติดต่อที่คุณ ชรวย ณ สุนทร
เลขที่ 255/4
โทร:053 355819,822649, 09 850-0126

btemplates