บุษบกจตุรมุขพิมาน

Busabok Chaturamook Bhiman Throne

บุษบกจตุรมุขพิมาน  เป็นบุษบกไม้แกะสลัก 5 ยอด ไม้ที่แกะสลัก ส่วนใหญ่เป็นไม้สัก แกะได้ละเอียดมาก และไม้โมกมันประกอบ ส่วนที่เป้นสาหร่ายด้านหน้า เรียกว่า สาหร่ายรวงผึ้งซึ่งทำจากไม้อุโลก ภายในบุษบก ประดิษฐาน ตราพระราชลัญจกร ของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล ตราทั้ง 9 ทำจากทองคำแท้ ฉลุลาย ประดับเพชร อาทิ พระมหามงกุฏ พระเกี้ยว
ส่วนที่เป็นนรสิงห์ หรือครุฑยึดนาคทำจากไม้โมกมัน และปิดด้วยทองคำเปลว ไม้แกะสลัก แกะด้วยมือทั้งหมด นรสิงห์ทุกๆ ตัวแกะด้วยมือ และใช้ ช่างแกะสลักไม้ คนที่แกะหน้า อยู่ 1-2 คน นอกนั้นต้องขึ้นโครงอย่างอื่น เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเพี้ยนกันหมด

บุษบกเรือนยอด กลางใหญ่จำหลักไม้สักทองและเครื่องประกอบจำหลักไม้อุโลก ไม้โมกอย่างประณีต ออกมุขเป็นเรือนบุษบกเล็กออกไปทั้ง 4 ทิศ จำหลักอย่างวิจิตรเช่นกัน ยอดประดับบันแถลง ปักบราลี ตลอดทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะทวยพิเศษรูปครุตยุคนาค ประดับสาหร่ายออกรูปพรหมรักษ์รวงผึ้ง เสาจำหลักพิศดารติดกาบพรหมศร ประจำยามรัดอก มีพนักจำหลักพุ่มเข้าบิณฑ์ พนักหน้าทั้ง 4 มุข รูปเทพยดาเชิญพระแสงขรรค์ พื้นซับปีกแมลงทับ ฐานสิงห์ ท้องไม้รายด้วยรูปครุฑยึดนาค ฐานสิงห์ล่างท้องไม้ ประดับรูปนรสิงห์อยู่รายรอบ ในเรือนบุษบกพิมานห้องใหญ่ประดิษฐานพระบรมราชสัญญลักษณ์ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 บุษบกพิมานมุขตะวันออก ประดิษฐานพระราชสัญจกร รัชกาลที่ 6 รูปพระสันตดุสิตโพธิสัตว์ มุขบุษบกพิมานด้านทิศเหนือ ประดิษฐานพระราชสัญจกร รัชกาลที่ 7 รูปสามพระแสงศร
source: www.artsofthekingdom.com , รายการจับเข่าคุย

btemplates