สีวิกากาญจน์ - ศิลป์แผ่นดิน

Sivikakarn or Covered Palanquin

สีวิกากาญจน์ เครื่องบนเรือนกัญญา หลังคาลดชั้น หน้าบันจำหลักฉลุทองคำ ลงยาราชาวดีมีรูปกมลาสน์ลีลาศหงส์ รวยระกาจำหลักทองฉลุลงยาราชาวดี ตัวรวย และนาคสะดุ้งจำหลักทองฉลุซับพื้นปักแมลงทับ หางหงส์ผูกเป็นเทพถวายกรเบือน ประกอบเครื่องทรงทองคำประดับเพชร ช่อฟ้าทองคำจำหลักลงยา สันบนจำหลักฉลุทองลงยาราชาวดี ปักบราลีรูปพรหมประนมกร ผืนหลังคานอกฉลุ จำหลักลายพุ่มเข้าบิณฑ์ก้านแย่งทองพื้นซับปีกแมลงทับ เชิงกลอนจำหลักทองลงยา ทวยรูปนาคหกจำหลักทองลงยา เสาบัวปลายเสา และเชิงเสาลางจำหลักทองลงยา ตัวเสาลายพุ่มเข้าบิณฑ์แยงผูกม่านทอง แผงบังม่านจำหลักทองรูปนกไม้เทศ ฐานสิงห์หน้ากระดานลางจำหลักไม้ปิดทองคำเปลว ลายปฎิญาณน้อยใหญ่ จำหลักฉลุอย่างวิจิตรด้วยไม้โมก ทั้งตัว ราวหนา และหลังจำหลักฉลุอย่างวิเศษยิ่ง พื้นสานเส้นเงินแล่งลายดอกสี่กลีบลาดด้วยสุจหนี่ไหมแดงครั่ง ปักไหมทองลายดวงกุดัน รักร้อย มีคานหามจำหลักไม้ลายพุ่มเข้าบิณฑ์ก้านแยง สอดในห่วงขาจำหลักทองลงยาอย่างประณีตยิ่ง
source: www.artsofthekingdom.com , รายการจับเข่าคุย

btemplates