ศิลปาชีพ ศิลป์แผ่นดิน - Arts of the kingdom

Arts of the kingdom
ARTS OF THE KINGDOM นิทรรศการแสดงผลงานของกรมศูนย์ฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรดา ผลงานสำคัญนับ 100 ชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างปราณีต รอคอยที่จะอวดสายตาทุกคู่ให้ชื่นชม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างชื่นชมงานที่นำมาจัดแสดง ล้วนมีคุณค่า โดยเฉพาะสุดยอดผลงานชิ้นเอก 10 ชิ้นที่เป็นจุดเด่น อาทิ บุษบกห้ายอดไม้แกะสลัก พระที่นั่งพุดตานถมทอง พระที่นั่งพุดตานคร่ำทอง วอสีวิกากาญจน์ เรือศรีสุพรรณหงส์ ฉากผ้าปักป่าหิมพานต์ ฉากไม้แกะสลักตำนานนพรัตน์ ภาพเขียนสุเรนทรจรจักรวาฬ โคมระย้าแต่งปีกแมลงทับ และแผ่นลิเภาสานลายผ้าโบราณ จีงได้มีกระแสเรียกร้องให้ขยายผลการจัดงานต่อไปอีก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมโดยทั่วถึงกัน

ความมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งอนันตสมาคม และความวิจิตรของงานศิลปาชีพที่จัดแสดง ทำให้ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 5 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจ นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบเรเนอซองส์ที่ทรงคุณค่าในทางประวัติ ศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 และชื่นชมกับภาพเขียนเฟรสโกที่ตกแต่งบนเพดานโดมของพระที่นั่งแล้ว ยังได้ ชื่นชมผลงานยอดเยี่ยมของสมาชิกศิลปาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาเชิงศิลป์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทยที่สืบทอด สู่ลูกหลาน เป็นสมบัติของแผ่นดินที่คนไทยภาคภูมิใจ
บุษบก มาลา
บุษบกมาลา มีเครื่องยอดขนาดเล็ก มีหลังคาซ้อนชั้นเป็นยอดแหลม มีบันแถลงเป็นเครื่องประดับ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ บุษบกที่ประกอบเกรินทั้งซ้ายขวา เรียกว่า “บุษบกมาลา” เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ที่ผสมผสานงานฝีมือ ทั้งถมทอง คร่ำ ลงยาสี เครื่องเงินเครื่องทอง แกะสลักไม้ ตกแต่งปีกแมลงทับ และย่านลิเภาหรือซุ้มยอด

More info ART OF THE KINGDOM

btemplates