ศิลปะไม้แกะสลัก จากเครื่อง CNC Router

นี้เป็น demostration เกี่ยวกับการทำงานการแกะสลักไม้จากเครื่องซีเอ็นซี เร้าเตอร์

btemplates