แกะสลักไม้ขาโต๊ะกรงเล็บ Carve claw foot

งานไม้แกะสลัก โปรเจคการแกะสลักไม้ขาโต๊ะเป็นรูปกรงเล็บ Carve claw foot ขาโต๊ะไม้ตามจินตนาการสัตว์ในเทพนิยายของประเทศจีน ขาโต๊ะไม้แกะสลักเป็นขากรงเล็บเท้ามังกร
ความลับที่ไม่ลับอยู่ที่รูปแบบ การร่างแบบเพื่องานแกะไม้ ขั้นตอนต่างๆ จะเป็นการแนะนำลำดับที่ถูกต้อง ของการตัดชิ้นง่นไม้ ขั้นตอนการร่างแบบ และงานแกะสลักไม้ หลังจากทราบขั้นตอนต่างๆ และมีวิดีโอดุประกอบ พร้อมทั้งรายละเอียดในรูปแบบ pdf file จะไม่เป็นเรื่องยากสำหรับช่างแกะสลักไม้โดยทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม แกะสลักไม้ขาโต๊ะกรงเล็บ Carve claw foot

Carving a Ball Claw Foot, with David Lamb from GNHW on Vimeo.

btemplates