อุโบสถไม้สักทอง

วัดหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือ อุโบสถไม้สักทอง แกะสลักไม้ ลายไทยประยุกต์ล้านนา
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระประธานในอุโบสถไม้สักทอง คือหลวงพ่อ พระพุทธชินราช ศักดิ์สิทธ์

btemplates