เลือกซื้อสิ่วไม้

สิ่วไม้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างไม้ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพควรเลือกซื้อสิ่วให้ตรงกับการใช้งาน สำหรับช่างแกะสลักไม้ จะใช้เครื่องมือที่ทำมาเฉพาะงาน แต่ในกรณีนี้โดยหลักทั่วไปในการเลือกซื้อ สำหรับงานเพื่อการแซะไม้ทั่วไปควรเลือกซื้อสิ่วปากบาง หรือสำหรับงานเซาะร่องเดือยลึกๆ ควรเลือกซื้อสิ่วเดือยที่มีก้านหนาและแข็งแรง

สำหรับงานเซาะแกะไม้ให้มีร่องโค้ง ควรเลือกซื้อ สิ่งทำบัว ซึ่งมีทั้งบัวคว่ำและบัวหงาย สำหรับงานกลึงไม้ ควรเลือกซื้อสิ่วที่มีด้ามที่ยาวแล ะใบที่หนาและเข็งแรง ส่วนหน้าตัดของใบมีดมีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการใช้งาน

ส่วนประกอบของสิ่วประกอบด้วย ด้ามควรเป็นด้ามไม้ที่มีขนาดเหมาะมือในการจับใช้งาน ควรมี ห่วงเหล็กสวมที่ปลายด้ามเพื่อป้องกันด้ามแตกเมื่อใช้งานไปนานๆ ถ้าเป็นด้ามไฟเบอร์หรือพลาสติกจะต้องทำจากวัสดุที่แข็ง ซึ่งด้ามนั้นจะต้องยึดติดแน่นกับตัวใบสิ่ว

การเลือกซื้อใบสิ่วควรพิจารณาคมสิ่วจะต้องมีการ ขึ้นมุมตัดมาเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยบิ่นที่คมสิ่ว ขนาดตรงตามความต้องการที่นำไปใช้งาน เนื้อโลหะไม่เป็นสนิม

btemplates