แกะสลักพานท้ายปืน

แกะสลักพานท้ายปืน

Bill Janney
งาน ไม้แกะสลัก พานท้ายปืนที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างสูง ซึ่งบิล ก็มีเครื่องมือ แกะสลักไฟฟ้า หัวดอกแกะที่มีความเร็วสูงที่ช่วยให้งานแกะสลักไม้ ของบิลเป็นไปอย่างราบรื่น งานแต่ละชิ้นที่บิลถ่ายทอดความรู้สึกลงไปในชิ้นงาน ผลงานที่ออกมาให้ความรู้สึกอย่างมีชีวิต อาทิ ภาพกวาง และ นก เป็นต้น 

บิล สร้างผลงานงานแกะสลักไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป้น พานท้ายปืน และด้ามปืนไม้แกะสลัก และอื่นๆ ซึ่ง บิล ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในรายละเอียดของชิ้นงาน และทุกขั้นตอนของการแกะสลักไม้ ซึ่งแน่นอนลูกค้าของบิลต้องพึงพอใจด้วย และบิลก็มีตัวอย่างของการสะสมเป็นคอลเล็คชั่นมากมาย

ติตามผลงานของ Bill Janney’s carvings ทั้งงานเขียนหนังสือ และเว็บไซด์
http://www.billjanney.com/

btemplates