การลับคมใบสิ่ว และใบกบ

การลับคมใบสิ่ว

วิธีการลับคมใบสิ่ว - ใบกบ

ลับด้วยหินลับใบสิ่ว สำหรับสิ่วปากบางทั่วไปที่หน้าคม สิ่วตรง การลับโดยการวางสิ่วบนหินลับ และดันใบมีดสิ่ว หรือใบกบตามทิศทางโดย ออกแรงสม่ำเสมอ การลับลักษณะนี้เหมาะกับสิ่วที่มีหน้ากว้าง 1 - 2 นิ้ว

การลับคมใบสิ่ว

ส่วนสิ่วโค้ง หรือสิ่วทำบัว ควรลับในลักษณะให้โค้งไป ตามคมสิ่วคือออกแรงดันสิ่วไปข้างหน้าแล้วหมุนคม สิ่วตามไปด้วยอย่างสม่ำเสมอและโค้งด้านในของสิ่วที่ไม่สามารถลับตามแนวราบได้ ควรใช้หินลับที่โ ค้งเข้ารูปกับคมสิ่ว

การลับคมใบสิ่ว

วางใบกบให้คมตัดแนบ กับหินลับตามมุมตัดที่ต้องการ กบล้างมุมตัดประมาณ 45 องศา กบผิวมุมตัดประมาณ 60 องศา ดันใบกบลับ กับหินลับโดยออกแรงกดสม่ำเสมอลับคมให้เอียงอีกประมาณ 5 องศา เพื่อให้คมอยู่ได้นาน

การลับคมใบสิ่ว

ลับด้วยแท่นลับ เพื่อให้ได้มุมตัดของคมนั้นตรง ตามต้องการ ควรใช้แท่นจับใบสิ่วหรือใบกบ ล็อคไว้ แล้วลับคมตามปกติ วิธีนี้ควรใช้ หินลับที่หน้าหินเรียบตรงไม่โค้งหรืออาจจะทำแท่นเองก็ได้ทำจิ๊ก แท่นลับขึ้นมาหรือแท่นสำเร็จสำหรับการลับคมดันตามปกติ

source: www.homedd.com

btemplates