ปราสาทไม้ ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทไม้สัจธรรม สถานที่แรกที่ต้องยกให้เป็น unseen ของพัทยา ปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มีความสูงเทียบเท่าตึก 20 ชั้น ตัวปราสาทด้านหน้าออกสู่เวิ้งทะเลอ่าวไทย ภายในรวบรวมงานแกะสลักไม้ ที่บ่งชี้ถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างมนุษย์และจักวาล พร้อมกับรวบรวมความเชื่อเดี่ยวกับเทพเจ้าและความเชื่อต่างๆ มาไว้ ณ  จตุมุขทั้งสี่ด้าน และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือ ตัวปราสาทซึ่งตั้งตระหง่านสูงกว่า 100 เมตรแห่งนี้สร้างด้วยช่างฝีมือ ช่างไม้โบราณ ช่างไม้แกะสลัก ไม้ทุกชิ้นใช้วิธีตอกลิ่ม เข้าเดือย ไม่มีการใช้ตะปูเลยสักตัวเดียว ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นสุดยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

สนใจเข้าชมความงามของงานไม้แกะสลักของตัวปราสาทไม้สัจธรรม และค้นหาความหมายของสัจธรรมในชีวิตได้ที่ ปราสาทไม้สัจธรรม ตำบลนาเกลือ อำเภอละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 0-3836-7229, 0-3836-7815
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00
Sanctuaryoftruth.com

btemplates