การแกะสลักลายไม้

หลัง จากออกลวดลายได้ตามต้องการแล้วลอกลายลงบนพื้นไม้ใช้เลื่อยไม้ส่วนที่ไม่ต้อง การออกเสียก่อน เป็นการขึ้นรูปหรือ ลงลาย แต่ถ้าเป็นการแกะสลักไม้ทั้งแผ่น ก็เริ่มงานที่การสกัดลวดลาย หรือกรุลายให้รู้ว่าส่วนใดเป็นพื้น ส่วนใดเป็นตัวลาย โดยใช้สิ่วขนาดใหญ่สกัดรอยเป็นการคัดตัวลาย เมื่อคัดตัวลายเสร็จเรียบร้อยทั้งแผ่นจึงมา ถึงการขุดพื้น ขั้นแรกจะขุดเพียงพื้นๆก่อน แล้วตรวจดูความถูกต้อง จึงลงมือขุดต่อไป ให้เป็นพื้นลึกตามที่ต้องการ พอขุดพื้นได้ที่ก็ลงมือแกะตัวลายหรือโกลนลาย ด้วยการใช้สิ่วฉาก หลังจากโกลน ลายเสร็จ จีงทำการเก็บลายละเอียดของลายไม้ให้มีความอ่อนช้อย ซับซ้อน ด้วยสิ่วเล็บมือ และสิ่วขมวด จนได้งานแกะสลักที่พึงพอใจ จึงลงมือขั้นตกแต่ง ขัดกระดาษทราย ทาดินสอพอง ทาน้ำมันเคลือบไม้ หรือทาน้ำมันซักเงาตามชนิดของงานเป็นขั้นสุดท้าย

งานแกะสลักไม้ที่ดีจะไม่มีการขัดถู กระดาษทรายบนตัวลายเหล่านั้นเลย สามารถ ลงรักปิดทอง หรือทาน้ำมันเคลือบไม้ซักเงาได้ทันที

btemplates