แกะสลักไม้ รูปเปลือกฝาหอยเชลล์

ขั้นตอนการแกะสลักไม้ เปลือกฝาหอยเซลล์


รูปแกะสลักไม้ ฝาหอยเชลล์เป็นแบบที่ได้รับความนิยมใช้ในอุปกรณ์ประดับตกแต่งในงาน เฟอร์นิเจอร์  ร่างแบบไฟล์ที่แนบมา ตัดชิ้นงานให้ได้ตามแบบให้บนไม้วัสดุที่เราจะทำการแกะสลักไม้ และทำการเลื่อยรอบๆ แบบที่เราจะทำการแกะสลักจากนั้นยึดชิ้นงานกับแผ่นไม้ด้วยกาวเพื่อเป็นฐานใน การแกะสลักไม้

แกะสลักร่างแบบอย่างหยาบโดยใช้สิ่วเล็บมือ และพยายามหลีกเลี่ยงการแกะสลักแนวขวางเสี้ยนไม้ เก็บรายละเอียดด้วยสิ่วตัววี และสิ่วอีกหลายขนาดเพื่อความละเอียดในชิ้นงาน

btemplates